FamilienregisterJohanna Katharina Leibensberger ev-augsb
* 13.4.1887 Neu Banovci
+ ..
oo 15.2.1905 Neu-Pasua / Woika Anton Csiki
Quelle
Kinder ElternGroßelternUr-Großeltern
  
  
  
  
  
  
  
Josef Leibensberger
..1904 - ..
Johanna Katharina Leibensberger
13.4.1887 - ..
 Anton Csiki
..1873 - ..
 
  
  
 Ida Leibensberger
23.9.1855 - ..1886